Ons Spesialiste

Arbeidsterapeut

B.OT(Pret) | MSc. OT-Paeds (London)

Praktyk Nr. 066 000 0183881

Selfoon:

084 865 5610

E-pos:

janke@vanderwalt.net

Besoek haar blad

Opvoedkundige Sielkundige

BA (NWU) – BA Hons (Psych) (NWU) – PGCE (Unisa) – MA ( Research Psych) (NWU) – Med (Ed Psych) (UP)

Praktyk Nr 086 003 0702374

HPCSA Reg PS 0134929
Selfoon:

060 615 2809

E-pos:

vanaarde.inamari@gmail.com

Besoek haar blad

Sielkundige Berader

MSc Sielkundige

Praktyk Nr 0281638

Selfoon:

082 672 9008

E-pos:

getafix@vodamail.co.za

Besoek haar blad

Spraakterapeut

B.Speech, Language & Hearing Therapy (US)

Praktyk Nr. 0820000748692
Selfoon:

074 306 3511

E-pos:

yolandespeech@gmail.com

Besoek haar blad

Leessentrum

Karen Steyn

Selfoon:

082 855 2741

Epos:

katsteyn9@gmail.com

Besoek haar blad