Leessentrum

KAREN STEYN

Tina Cowley Leessentrum

`n Leerprobleeem is `n Leesprobleem! Leesterapie van graad R tot volwassenes. Leessentrum wat leerders help in talle aspekte om akademiese vordering te verbeter. Algemene aspekte wat akademiese vordering strem en dus tot onderprestasie lei:

  • Swak / Kort aandagspan
  • Stadige leer- en werktempo.
  • Ruimtelike oriëntasie probleme wat verkeerde kopiëring vanaf een posisie in ruimte, bv die skryfbord / toetspapier na `n ander korrek te kopieer.
  • Begripslees en Spelvermoë
  • Rentensievermoë a.g.v. geen studieriglyne
  • Akkuraatheid, wat onnodige foute tot gevolg het.

Ons kan spog met `n akademiese vordering van 40 – 60 %; 70 – 80% en selfs hoër nadat ons met ons unieke metodes terapie verskaf het.

“`n Leerprobleem is `n Leesprobleem!”

ONS LEESSENTRUM

Geregistreer by (FASA) Franchise Association of South Africa

KONTAK ONS

Kontak ons gerus een van ons dinamiese takke vir `n leesevaluasie. LEERDERS IS PRESTEERDERS!

ONS ADRES

10 Skool Straat,

Vredenburg.

7380

Karen Steyn

Selfoon: 082 855 2741

Epos: katsteyn9@gmail.com

www.tinacowley.co.za

 

STUUR MY ‘N BOODSKAP