Sielkundige Berader

DALENE DU PLESSIS

Sielkundige Berader – BA (Psych) UNISA – BPsych Counselling UNISA – MSc Psychology MEDUNSA

Praktyk Nr 0281638

MY DIENSTE

Post traumatiese stres

Die persepsie van n gebeurtenis as traumaties verskil van persoon tot persoon. So ook die die ontwikkeling van Post traumatiese Stres Steuring (PTSS) Die simptome van PTSS is terugflitse, emosionele afgestompheid en hiper-waaksaamheid. Hierdie simptome is gewoonlik vir ʼn paar weke tot drie maande na die trauma teenwoordig. Simptome word in drie groepe verdeel, naamlik indringende simptome (terugflitse en obsessiewe gedagtes), vermydende simptome (vermy plekke, emosies ,dinge wat aan trauma herinner) en hiper-waaksaamheid (sukkel met konsentrasie, geheue, irretasie, slapeloosheid en oordrewe skrik reaksies en paniek). PTSS kan egter met sukses behandel word.

Depressie

Depressie kan deur n verskeidenheid faktore veroorsaak word waaronder, oorerflikheid, langdurige stres en trauma. Die simptome van depressie kan al gedurende die tienerjare voorkom en kan veranderinge in slaappatrone, eetlus en gewig veroorsaak. Ander simptome is gevoellens van desperaatheid, moedeloosheid, hartseer en waardeloosheid. Depressiewe individue onttrek dikwels van vriende en familie. Gebrek aan konsentrasie en vergeetagtigheid kan ook voorkom. Soms word selfdood oorweeg omdat n individu voel daar is nie n uitweg nie. Depressie is behandelbaar!

Middelmisbruik

Die gebruik van dwelmmiddels (wettig of onwettig, insluitende alkohol) kan as ’n steuring geklassifiseer word as dit voortduur en kan aansienlike probleme veroorsaak. Stres en trauma kan onderliggend aan misbruik of afhanklikheid wees. Beskikbaarheid van dwelms en oningeligtheid jeens gebruik speel ook n rol. Die wydverkondigde sogenaamde helende eienskappe van dagga sonder die inagneming van die  potensiële newe effekte veral onder tieners is huidiglik n groot probleem.

Geestesversteurings

n Geestesteuring of geestesversteuring,verwys na  gedragspatroon of denkpatroon wat lei tot óf ongemak en onsteltenis óf ’n mindere vermoë om in die alledaagse lewe te funksioneer. Geestesteurings word gewoonlik gedefinieer deur ’n kombinasie van hoe ’n persoon voel, optree, dink of dinge waarneem. Berading, Psigoterapie en medikasie is voorbeelde van  belangrike behandelingsopsies.

Angsversteuring

Angstigheid of vrees wat inmeng met normale werksaamheid kan as ’dit voortduur as n angssteuring geklassifiseer word. Algemeen erkende kategorieë sluit in spesifieke fobies, algemene angssteuring, sosiale angssteuring, panieksteuring, agorafobie, obsessief-kompulsiewe en posttraumatiese stressteuring.

“Ons herhaal wat ons nie herstel nie.” – Onbekende skrywer

MY WERK

Kinder en Volwasse Terapie

Kinders

Kinders word blootgestel aan veelvuldige uitdagings. Van akademiese en sosiale druk, disfunksionele families, armoede, mishandeling, bullie gedrag tot geweld. Hierdie uitdagings kan tot emosionele en fisiese probleme aanleiding gee. Terapie met kinders skep n belangrike geleentheid vir n kind om emosionele regulasie en die verband tussen gevoellens en gedrag te verstaan. Sodoende verkry kinders meer emosionele beheer Terapie help ook n kind se selfbeeld en selfvertroue verbeter. Angs en depressie word ook sodoende verminder

Volwassenes

Stres en trauma is deel van ons bestaan. Voorbeelde van daaglikse uitdagings is egskeiding, verlies, konflik, sosiale en werks druk, finansiële probleme, middel misbruik, mishandeling, natuur rampe en siekte toestande. Hierdie uitdagings kan tot angs en depressie aanleiding

gee. Die mens is veerkragtigheid en aanpasbaar en besit die inhirente vermoë om terug te bons van stresvolle ervaringe. Soms word ons hanterings vermoë egter oorweldig en het ons die hulp van n professionele persoon nodig om ons te begelei.

Ek werk graag saam met kliënte op individuele vlak, in verhoudings sowel as families sisteme om groei en ontwikkeling te bevorder.

Met n fokus op n individu of sisteem se sterk eienskappe en deur hulle bestaande hanterings vermoë verder te ontgin bly die fokus op die positiewe. Narratiewe, Impak, Kuns, Persoons gebasseerde, en EMDR benaderings word gebruik. Uitkoms gebasseerde kort termyn terapie is die doelwit.

MY TERAPIE KAMER

KONTAK MY

Kontak my gerus vir meer inligting

MY KONTAKBESONDERHEDE

10 Skool Straat,

Vredenburg.

7380

Praktyk Nr 0281638

Selfoon:

082 672 9008

E-pos:

dalene.duplessis@gmail.com

 

 

 

STUUR MY ‘N BOODSKAP